Consiglio direttivo
Dott. Luigi Galimberti PRESIDENTE presidente@ordvetlodi.it
Dott. Fabio Pompignoli VICE PRESIDENTE  
Dott.ssa Eleonora Spiranelli SEGRETARIO  
Dott. Emanuele Invernizzi TESORIERE  

Dott. ssa Annalisa Ferri
Dott. Stefano Pozzi
Dott. Francesco Ramella

CONSIGLIERI consiglio@ordvetlodi.it

 

Dott. Costantino Rancati

Dott.ssa Raffaella M.A. Tomba
Dott.ssa Giulia Sala

COLLEGIO REVISORI DEI CONTI

PRESIDENTE

REVISORE
REVISORE

 
Dott.ssa Rosangela Garlappi REVISORE SUPPLENTE